Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü
Bilimsel Dergiler
Dergi Adı : Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
e-ISSN : 2757-573X
İnternet Sitesi : http://biibf.dergi.comu.edu.tr
DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/biibfd
CİLT 4 - SAYI 2

Cilt 3-Sayı 2

Cilt 3-Sayı 1

Cilt:2 Sayı:3

Cilt:2 Sayı:2

Cilt:2 Sayı:1

Cilt:1 Sayı:1