Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü
Bilimsel Dergiler
Dergi Adı : Bilim Teknoloji Yenilik Ekosistemi Dergisi
e-ISSN : 2757-6140
İnternet Sitesi : http://bityed.dergi.comu.edu.tr
DergiPark
Cilt 4-Sayı 1

Cilt:3 Sayı:2

Cilt:3 Sayı:1

Cilt:2 Sayı:2

Cilt:2 Sayı:1

Cilt:1 Sayı:1