Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü
Bilimsel Dergiler
Dergi Adı : Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries
e-ISSN : 2651-5326
İnternet Sitesi : http://jmsf.dergi.comu.edu.tr
DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf
2023 Cilt:6 - Sayı:2

2023 Cilt:6 Sayı:1

2022 Cilt:5 - Sayı:2

2022 Cilt 5: Özel Sayı - Çanakkale Değerleri

Cilt:5 - Sayı:1

Cilt:4 - Sayı:2

Cilt:4 - Sayı: 1

Cilt: 3 - Sayı:2

Cilt:3 - Sayı:1

Cilt:2 - Sayı:2

Cilt:2 - Sayı:1

Cilt:1 - Sayı:2

Cilt :1 - Sayı: 1