Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü
Bilimsel Dergiler
Dergi Adı : Troyacademy Dergisi
e-ISSN : 2717-753X
İnternet Sitesi : http://troyacademy.dergi.comu.edu.tr
DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/troyacademy
2024 Şubat Cilt: 9 Sayı: 1

2023 Haziran Cilt 8 Sayı 2

2023 Şubat Cilt 8 Sayı 1

2022 Ekim Cilt 7 Sayı 3

2022 Haziran Cilt 7 Sayı 2

2022 Şubat Cilt 7 Sayı 1

2021 Ekim Cilt 6 Sayı 3

2021 Haziran Cilt 6 Sayı 2

2021 Şubat Cilt 6 Sayı 1

2020 Ekim Cilt 5 Sayı 2

2020 Nisan Cilt 5 Sayı 1

2019 Ekim Cilt 4 Sayı 2

2019 Nisan Cilt 4 Sayı 1

2018 Ekim Cilt 3 Sayı 2

2018 Nisan Cilt 3 Sayı 1

2017 Ekim Cilt 2 Sayı 4

2017 Nisan Cilt 2 Sayı 3

2016 Nisan Cilt 1 Sayı 1

2016 Ekim Cilt 1 Sayı 2