Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü
Bilimsel Dergiler
Dergi Adı : Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
e-ISSN : 3023-5065
İnternet Sitesi :
DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal