Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü
Bilimsel Dergiler
Dergi Adı : Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences
e-ISSN : 2757-5195
İnternet Sitesi : http://jarna.dergi.comu.edu.tr
DergiPark https://dergipark.org.tr/en/pub/jarnas
2024 Mart

2023 Aralık Cilt:9 Sayı:4

2023 Haziran Cilt:9 Sayı:2

2023 Eylül Cilt:9 Sayı:3

2023 Mart Cilt:9 Sayı:1

2022 Aralık Cilt:8 Sayı:4

2022 Eylül Cilt:8 Sayı:3

2022 Haziran Cilt:8 Sayı:2

2022 Mart Cilt:8 Sayı:1

2021 Aralık Cilt:7 Sayı:4

2020 Aralık Cilt:6 Sayı 2

2020 Mayıs Cilt:6 Sayı:1

2021 Mart Cilt:7 Sayı:1

2021 Haziran Cilt:7 Sayı:2

2021 Eylül Cilt:7 Sayı:3

2019 Aralık Cilt:5 Sayı:2

2019 Mayıs Cilt:5 Sayı:1

2018 Aralık Cilt:4 Sayı:2

2018 Mayıs Cilt:4 Sayı:1

2017 Aralık Cilt: 3 Sayı: 2

2017 Mayıs Cilt:3 Sayı :1

2016 Aralık Cilt:2 Sayı:2

2016 Mayıs Cilt:2 Sayı:1

2015 Aralık Cilt:1 Sayı:1